Geven aan Cancer Center Amsterdam

“Kanker is een ziekte die iedereen raakt. Er is veel onderzoek nodig naar vroegere opsporing van kanker, naar therapie op maat en naar verbetering van kwaliteit van leven van mensen met kanker. Stichting Cancer Center Amsterdam wil dit mogelijk maken en heeft daarbij uw steun hard nodig.“

Doneer direct en eenvoudig online via het donatieformulier:

U kunt uw eenmalige gift ook overschrijven op rekeningnummer:

NL69ABNA0445040459 t.n.v. Stichting Cancer Center Amsterdam.

U kunt ook een periodieke machtiging doen op rekeningnummer:

NL69ABNA0445040459 t.n.v. Stichting Cancer Center Amsterdam.

Periodieke machtiging

Vindt u het werk van Cancer Center Amsterdam zo belangrijk dat u dit voor langere tijd wilt steunen, kies dan voor een periodieke machtiging. U machtigt ons dan om elke maand, kwartaal of jaar een vast bedrag van uw rekening af te schrijven.

 

U geeft zelf een machtiging af aan uw bank.

 

Ons rekeningnummer:

NL69ABNA0445040459 t.n.v. Stichting Cancer Center Amsterdam.

ANBI: 22716

 

KVK: 34203694

Word Familie van Stichting Cancer Center Amsterdam

De Familie van Amsterdam UMC Stichting CCA is een groep met trouwe donateurs die bestaat sinds 2009. U kunt privé (vanaf €1.000 per jaar) bijdragen door middel van een periodieke schenking. Een periodieke schenking is een schriftelijk vastgestelde afspraak dat u minimaal vijf jaar lang een bepaald bedrag schenkt. Het bedrag kunt u (vanaf €1.000 per jaar) zelf bepalen. Uw jaarlijkse gift is volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, er zijn géén minima en maxima aan verbonden.

 

Leden van de Familie worden jaarlijks uitgenodigd voor exclusieve lezingen en presentaties en worden met regelmaat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het onderzoek bij Cancer Center Amsterdam.

Legaat of erfstelling

Wilt u Cancer Center Amsterdam ook na uw overlijden blijven steunen?

 

Dan kunt u dit opnemen in uw testament, in de vorm van een legaat of een erfstelling. Bij een legaat gaat het om een vast bedrag. Een erfstelling is een bepaald aandeel van de gehele erfenis. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met onze relatiemanagers Tinha Oehl, Carlijn Neelissen of Ineke Lo Cascio via stichtingcca@amsterdamumc.nl

Zakelijk steunen

Bedrijven staan midden in de samenleving. Ook zij hebben te maken met de zorg om werknemers met kanker. Beter maken en beter worden is voor bedrijven net zo belangrijk als voor Cancer Center Amsterdam. Ons centrum is een ‘goed doel’ dat met plezier gesteund wordt door een flink aantal bedrijven en instellingen. Zij doneren hun bijdragen in geld of via een partnership.

 

Uw bedrijf kan zich ook voor langere tijd verbinden aan een project van Cancer Center Amsterdam. Langdurige samenwerking biedt wederzijds kansen op het creëren van maatschappelijk bewustzijn, trots en betrokkenheid. En het kan medewerkers handvatten geven in het contact met collega’s, vrienden en familie met kanker. Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Fiscale regels

Als u schenkt aan een goed doel dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

 

Stichting Cancer Center Amsterdam is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder nummer 22716. Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

 

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan het onderzoek van Cancer Center Amsterdam.

Partners