Ren voor de Regio

Wil je op een sportieve manier bijdragen aan kankeronderzoek? Op zondag 16 oktober zijn we het goede doel van de TCS Amsterdam Marathon. Samen met KWF Kankerbestrijding werven we daar geld om een grootschalig onderzoeksnetwerk op te zetten. Wij vinden nl dat Innovatieve behandelingen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Niet alleen in academische ziekenhuizen, maar juist ook in regionale ziekenhuizen. Met het op te zetten regionale onderzoeksnetwerk hebben alle patiënten met kanker, ook als ze niet in het UMC komen, toegang tot de nieuwste klinische trials. Gelijker tijd wordt ook de informatie van patiënten, mét toestemming, vastgelegd en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we de patiënten innovatieve behandelingen bieden en daarnaast het onderzoek versnellen.

 

Het geld voor de opzet van dit onderzoeksnetwerk wordt bij elkaar gebracht door deelnemers aan de TCS Amsterdam Marathon die zich hiervoor later sponsoren onder het motto ‘Ren voor de regio”. We werken hierin samen met KWF en de TCS Amsterdam Marathon. Wil je meerennen? Neem dan contact op via marathon@vumc.nl en dan vertellen we je meer.

 

Wil je op een andere manier in actie komen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek? Wij helpen je graag bij het organiseren van je actie. Je kunt hiervoor contact opnemen via stichtingcca@amsterdamumc.nl.

Partners