Privacyverklaring

De momenten waarop we persoonsgegevens ontvangen of vragen
Voor het uitvoeren van onze doelstelling, zoals het financieren van wetenschappelijk onderzoek, zijn wij afhankelijk van onze donateurs. Wanneer u een donatie doet aan Stichting Cancer Center Amsterdam registreren wij uw naam en rekeningnummer en eventueel het doel van de donatie. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van de donatie. Daarnaast vragen wij u optioneel om uw adres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die online met ons gedeeld zijn via bijvoorbeeld onze  actiepagina.

 

Waar gebruiken we de persoonsgegevens voor
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te bedanken voor uw donaties en te informeren over onze doelen, de besteding van de donaties en nieuwe acties en projecten. Dat doen wij bijvoorbeeld door het sturen van elektronische nieuwsberichten, de CCA-nieuwsbrief en door u persoonlijk te informeren via telefoon, brief of email.

 

Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens, zodat we onder andere:

 • De donaties kunnen verwerken en beheren;
 • U kunnen bedanken voor uw donatie;
 • U kunnen informeren over nieuwe campagnes;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze acties en projecten;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren;
 • Nieuwe donateurs en sponsors kunnen werven;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

 

Wij gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Stichting Cancer Center Amsterdam verkoopt of verstrekt persoonsgegevens nooit aan derde partijen.


Verplichte en optionele gegevens
We willen u graag bedanken voor uw donatie en informeren over ons werk. Daarvoor is het nodig dat we u kunnen bereiken. Tegelijk willen we ook uw privacy respecteren en kunnen donaties ook anoniem gegeven worden. Het verstrekken van uw gegevens is niet verplicht.


We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden vernietigd.


U heeft verschillende rechten als het gaat om persoonsgegevens

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de  gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van de gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant.
 3. U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Cancer Center Amsterdam in algemene zin, zowel bij Stichting Cancer Center Amsterdam zelf als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

 

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

 

Het kan gebeuren, dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens hier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wij vragen u om uw verzoek schriftelijk of per mail aan ons te stellen.


Ontvangers van verzamelde gegevens
Om de donaties aan Stichting Cancer Center Amsterdam goed te verwerken en te beheren en om u te bedanken en te informeren over onze acties en projecten werken wij samen met externe leveranciers. Met deze leveranciers zijn overeenkomsten gesloten op basis van de standaard verwerkersovereenkomst van Amsterdam UMC, locatie VUmc. De verwerkersovereenkomst van Amsterdam UMC voldoet aan de strengste eisen van de wet, omdat deze ook betrekking heeft op gezondheidsgegevens van patiënten.

Onze leveranciers zijn:
IDB Groep BV, Woerden, CRM systeem
PIF World, actieplatform

 

Persoonsgegevens worden niet verzonden of bewaard in landen buiten de EU.


Toestemming
Wanneer u een donatie via de website, een donatieformulier of via een van onze wervers doet, zullen wij u expliciet vragen om toestemming u te informeren over onze acties en projecten. Mocht het niet mogelijk zijn om expliciet toestemming te vragen, dat sturen wij u minimaal eenmaal een nieuwsbrief. U kunt altijd aangeven dat u geen post meer wil ontvangen.


Beveiliging van persoonsgegevens
We slaan uw persoonsgegevens op in ons donateursbestand. Het gebruik van dit systeem is beperkt tot een kleine groep medewerkers, die werkzaam zijn bij de fondsenwerving van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Toegang tot het systeem is beveiligd met een zogenoemde tweefactor authenticatie.


Cookieverklaring
Stichting Cancer Center Amsterdam maakt onder ander gebruik van de website van Amsterdam UMC en hanteert daarmee dezelfde cookieverklaring.

 

Amsterdam UMC gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen. Amsterdam UMC houdt zich hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Amsterdam UMC gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: www.opta.nl en www.consuwijzer.nl.

 

De website van Amsterdam UMC, locatie VUmc maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
 • Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Amsterdam UMC, locatie VUmc gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarmee voldoet Amsterdam UMC aan de Telecommunicatiewet en hoeft Amsterdam UMC geen toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor deze cookies.  Amsterdam UMC gebruikt deze geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

 

De website van Amsterdam UMC maakt voor het embedden van video’s gebruik van YouTube. YouTube hanteert eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies, zie hiervoor de policy.